loader image

Tag Archives: etfe

Vật liệu màng căng ETFE là gì? Đặc điểm của ETFE:

Vật liệu màng căng ETFE là gì?

Vật liệu màng căng ETFE là loại vật liệu mới siêu bền có dạng giấy mỏng, trong suốt, khả năng chịu nhiệt cao và tự làm sạch. Sáng bóng và truyền sáng giống như kính mà lại có trọng lượng nhẹ hơn khi chỉ bằng khoảng 1/100 trọng lượng của kính. Chi phí lắp đặt