loader image

Tag Archives: cấu trúc tre và vải bạt

Sử dụng cấu trúc tre và vải bạt tạo nên những công trình độc đáo- xu hướng mới trong xây dựng

Sử dụng cấu trúc tre và vải bạt tạo nên những công trình độc đáo- xu hướng mới trong xây dựng

Ngày nay khi sự phát triển của xã hội kéo theo sự phát triển các ngành nghề, lĩnh vực khác nhau như xây dựng, nghệ thuật,… Với xu hướng xanh hóa, các kiến trúc sư cũng chú trọng và hướng đến các vật liệu xanh thân thiện với môi trường. Kết hợp với các vật