Thiết kế – thi công mái che khu đô thị Viva Park Đồng Nai

  • Vị trí: Đồi 61, Giang Điền, Trảng Bom, Đồng Nai
  • Hạng mục: Mái che cho khu đô thị – Công viên Viva Rosa
  • Loại hình: 4 phân khu gồm 680 nhà liên kế vườn và biệt thự song lập, 482 căn nhà liền kề vườn cao 3 – 4 tầng, 198 căn biệt thự song lập cao 2 -3 tầng
  • Tổng diện tích: 18,22 ha.
  • Mật độ xây dựng: 53%

Thiết kế- thi công mái che khu đô thị Viva Park Đồng Nai Thiết kế- thi công mái che khu đô thị Viva Park Đồng Nai

Thiết kế- thi công mái che khu đô thị Viva Park Đồng Nai
Thiết kế- thi công mái che khu đô thị Viva Park Đồng Nai
Thiết kế- thi công mái che khu đô thị Viva Park Đồng Nai
Thiết kế- thi công mái che khu đô thị Viva Park Đồng Nai
Thiết kế- thi công mái che khu đô thị Viva Park Đồng Nai
Thiết kế- thi công mái che khu đô thị Viva Park Đồng Nai
Thiết kế- thi công mái che khu đô thị Viva Park Đồng Nai
Thiết kế- thi công mái che khu đô thị Viva Park Đồng Nai
Thiết kế- thi công mái che khu đô thị Viva Park Đồng Nai
Thiết kế- thi công mái che khu đô thị Viva Park Đồng Nai
Thiết kế- thi công mái che khu đô thị Viva Park Đồng Nai
Thiết kế- thi công mái che khu đô thị Viva Park Đồng Nai
Thiết kế- thi công mái che khu đô thị Viva Park Đồng Nai
Thiết kế- thi công mái che khu đô thị Viva Park Đồng Nai
Thiết kế- thi công mái che khu đô thị Viva Park Đồng Nai
Thiết kế- thi công mái che khu đô thị Viva Park Đồng Nai
Thiết kế- thi công mái che khu đô thị Viva Park Đồng Nai
Thiết kế- thi công mái che khu đô thị Viva Park Đồng Nai
Thiết kế- thi công mái che khu đô thị Viva Park Đồng Nai
Thiết kế- thi công mái che khu đô thị Viva Park Đồng Nai
Thiết kế- thi công mái che khu đô thị Viva Park Đồng Nai
Thiết kế- thi công mái che khu đô thị Viva Park Đồng Nai
Thiết kế- thi công mái che khu đô thị Viva Park Đồng Nai
Thiết kế- thi công mái che khu đô thị Viva Park Đồng Nai
Thiết kế- thi công mái che khu đô thị Viva Park Đồng Nai
Thiết kế- thi công mái che khu đô thị Viva Park Đồng Nai

Thiết kế – thi công mái che khu đô thị Viva Park Đồng Nai Vị trí: Đồi 61, Giang Điền, Trảng Bom, Đồng Nai Hạng mục: Mái che cho khu đô thị – Công viên Viva Rosa Loại hình: 4 phân khu gồm 680 nhà liên kế vườn và biệt thự song lập, 482 căn