• Tên dự án; Mặt dựng Facade bảo vệ khu thể thao tầng 16 của khách sạn The Landmark 5B Tôn Đức Thắng
  • Địa chỉ: Khách sạn The Landmark 5B Tôn Đức Thắng
  • Hạng mục: Măt dựng Facade cho khu thể thao.

Hình ảnh hoàn thiện:

Tên dự án; Mặt dựng Facade bảo vệ khu thể thao tầng 16 của khách sạn The Landmark 5B Tôn Đức Thắng Địa chỉ: Khách sạn The Landmark 5B Tôn Đức Thắng Hạng mục: Măt dựng Facade cho khu thể thao. Hình ảnh hoàn thiện: