loader image

Tag Archives: Ứng dụng mái che cánh buồm

Ứng dụng mái che cánh buồm

Bạn có một ngôi nhà hoàn hảo và có một sân vườn đẹp mắt và thoáng. Bé nhà bạn rất hay chơi ngoài sân vời nhưng thật sự bạn không mấy an tâm về việc để bé chơi ngoài thời tiết thất thường như hiện nay. Và bạn có ngay ý tưởng lắp một mái