loader image

Tag Archives: mai hien trang tri

Mái hiên trang trí cửa sổ GR330

Mái hiên trang trí cửa sổ GR330 cho không gian thêm đẹp, che chắn phần của sổ khỏi bị nắng chiếu vào bên trong hay mưa tạt nhằm bảo vệ đồ vật và con người. Dùng dây đơn giản để mở hay đóng, linh hoạt theo góc nắng chiếu,có thể thu vào với các góc