loader image

Tag Archives: mái hiên di động nhập khẩu

Thông số kĩ thuật chi tiết của mái hiên di động nhập khẩu

Thông số kĩ thuật chi tiết của mái hiên di động nhập khẩu với các loại mái hiên quay ngang tay càng di động. Mỗi nhóm sản phẩm sẽ có những chi tiết khác nhau. Mái hiên di động GR 550 – OPEN RETRACTABLE AWNING Miêu tả: Mái hiên con lăn có thể thu vào