loader image

Tag Archives: mái che trường đại học

Thiết kế mái che trường đại học, cao đẳng hiện đại

ITE College West, Singapore

Thiết kế mái che trường đại học, cao đẳng hiện đại cần chú trọng đến cấu trúc mái che, độ chắc chắn, hiệu quả sử dụng, tính ứng dụng cao cùng với độ thẩm mỹ. Một công trình mái che trường học sẽ cần chú ý đến nhiều yếu tố khác nhau. Công trình: ITE College