loader image

Tag Archives: dang chop non

Độc đáo với cấu trúc màng căng bạt chóp nón cho resort

Sử dụng cấu trúc màng căng bạt chóp nón cho resort hiện đang là xu hướng trong ngành kiến trúc, Các kiến trúc sư trên thế giới đã vận dụng các chóp nón bạt này với nhiều công trình khác nhau với các phong cách khác nhau. Cấu trúc dạng chóp mái được mở rộng