loader image

Tag Archives: cấu trúc màng căng dạng chóp

Xu hướng thiết kế resort với cấu trúc màng căng dạng chóp nón

Những khu resort nghỉ dưỡng được thiết kế theo phong cách độc đáo và tính sáng tạo cao với các cấu trúc sáng tạo bao gồm các hình học, chóp nón. Phá cách bởi các cấu trúc đối xứng tâm hay sáng tạo với các lỷ lệ lệch nghiêng tâm độc đáo, táo bạo. Với