• Dự án: Mái che vườn lan hồ điệp Phúc Thọ- Hà Nội
  • Thời gian: 2021

Ý tưởng dự án:

 

Cùng chúng tôi nhìn lại những hình ảnh đẹp từ lúc thi công đến hoàn thiện nhé:

Dự án: Mái che vườn lan hồ điệp Phúc Thọ- Hà Nội Thời gian: 2021 Ý tưởng dự án:   Cùng chúng tôi nhìn lại những hình ảnh đẹp từ lúc thi công đến hoàn thiện nhé: