CUNG CẤP VẬT TƯ

Ingeniería

Vật liệu bạt căng chuyên dụng: Bạt PVC, PVDF, PTFE, HPDE, ETFE,…

Vải cao cấp ngoài trời nhập khẩu Indonexia, Mỹ,….

Vật tư, phụ kiện bạt căng chuyên dụng.

Vật tư, phụ kiện mái hiên che cao cấp

Vật tư, phụ kiện, sản phẩm rèm thả, mái che cánh buồm

Thành phẩm mái che cánh buồm

Dù che cao cấp